הפרס הגדול

דירת יוקרה חדשה בלב ירושלים ב- ₪600?

תמורת כרטיס הגרלה אחד בלבד, דירת היוקרה יכול להיות שלך!

הנוף המדהים

הדירה מפנים

שירותים בבנין